Jurgen Schiphorst

Organisatie: Gemeente Losser
Functie: Buurtsportcoach
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Deskundigheidsbevordering, Vrijwilligersbeleid, Ervaringsdeskundigheid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Specialisme(n): Sport en bewegen, Mantelzorg, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Mensen met beperking, Senioren, Jeugd, Onderwijs, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Openbare ruimte
Lid sinds: 21-11-2018

Bijdragen van Jurgen

Jurgen Schiphorst heeft in totaal 1 item bijgedragen.

Item Type Datum
Nieuwsbericht 31-10-2019
Vraag & AntwoordThema's