Kees van Hoof

Uitlijning profielfoto

Organisatie: Stichting Deventer Sportploeg
Functie: Voorzitter
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Deskundigheidsbevordering, Vrijwilligersbeleid, Ervaringsdeskundigheid, Projectuitvoering
Specialisme(n): Sport en bewegen, Mensen met beperking
Lid sinds: 04-08-2020

Over Kees

De meest bijzondere sportploeg van Deventer. Alle sporters met een (verstandelijke) beperking sporten bij reguliere sportverenigingen in de gemeente.
De stichting heeft ten doel:
1. a. Het financieel ondersteunen van initiatieven die personen, zowel natuurlijke
als rechtspersonen, ontplooien ter bevordering van (de integratie van) aangepast sporten voor mensen met een
beperking, alsmede het zelf organiseren van activiteiten in het belang van aangepast sporten voor mensen met
een beperking; b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken
door het werven van fondsen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. Het vermogen van de stichting kan gevormd worden door:
1. Subsidies en donaties
2. Schenkingen, erfstellingen en legaten
3. Alle andere verkrijgingen en baten.

Bijdragen van Kees

Kees van Hoof heeft in totaal 1 item bijgedragen.

Item Type Datum
Nieuwsbericht 12-10-2020
NieuwsThema's