Nieuwsbericht

Provincie Overijssel: uitnodiging Expertsessie Dementie

Profielfoto van Annemarie Dubbink
12 juni 2020 | 1 minuut lezen

Bent u betrokken bij het onderwerp dementie in Overijssel? Bent u bijvoorbeeld werkzaam op dit gebied of betrokken bij een project in uw buurt? Dan nodig ik u namens de provincie Overijssel van harte uit voor de online Expertsessie Dementie op donderdag 18 juni 2020 van 9.00 tot 10.30 uur.

Hoe werken we samen aan een dementievriendelijk Overijssel? Daarover willen we met u in gesprek tijdens de online Expertsessie Dementie op 18 juni van 9.00 tot 10.30 uur. Verschillende partijen in Overijssel houden zich bezig met dementie. We krijgen steeds meer projecten in beeld die aan de vooravond staan van ontwikkeling en uitrol. Een aantal van deze projecten hebben we als provincie mede mogelijk gemaakt. We willen deze projecten bij elkaar brengen.

Wat willen we bereiken?
We willen graag kennismaken met elkaar, informatie delen en leren van elkaar. We willen als provincie samen met u in beeld brengen wat er leeft en waar we met elkaar extra op in zouden moeten zetten. Deze informatie gebruiken wij zelf voor ons nieuwe beleid. Dit doen we in een dynamisch programma, waarin we op zoek gaan naar:
• Wat zijn succeservaringen en waarom?
• Wat werkt niet en waardoor niet?
• Hoe kunnen we gezamenlijk werken aan een dementievriendelijk Overijssel?

Komt u ook?
Meld u voor dinsdag 16 juni aan via: info@stimuland.nl o.v.v. 'expertsessie dementie'. Vervolgens ontvangt u een link om online aan te sluiten. We vragen u om alvast na te denken over de drie bovenstaande vragen, zodat we zorgvuldig met uw tijd en die van de collega’s omgaan.