Nieuwsbericht

Terugkoppeling parallelsessie Duurzaam maatschappelijk vastgoed

24 oktober 2017 | 1 minuut lezen

Tijdens de Overijsselse Sportontmoeting op donderdag 5 oktober jl. is er de sessie 'Duurzaam maatschappelijk vastgoed' georganiseerd. Doel van de sessie was kennisdeling en inspiratie krijgen rondom het thema duurzaam maatschappelijk vastgoed. De uitkomsten van deze sessie zijn verwerkt in een kleine rapportage. Download hem hier

Vervolg
Er komt een nieuwe subsidiemogelijkheid voor maatschappelijk vastgoed. Afgesproken is dat Tom en Heidi dan een innovatietafel gaan verzorgen vanuit ASK Overijssel. De deelnemers van de parallelsessie worden binnenkort hierop geattendeerd. Overige geïnteresseerden kunnen zich melden via info@askoverijssel.nl.

Vraag & AntwoordThema's