Nieuwsbericht

Positief Gezond IJsselland: Brede Blik op Gezondheid voor een Betere Toekomst

Drie jaar geleden zijn Proscoop, GGD IJsselland en provincie Overijssel, samen met een tiental andere partijen, gestart met de regionale beweging Positief Gezond IJsselland. Het doel? Een bredere kijk op gezondheid stimuleren, zodat zoveel mogelijk inwoners gelukkiger en gezonder kunnen leven en actief deelnemen aan de maatschappij.

Profielfoto van Karin Veldman
6 juni 2024 | 1 minuut lezen

Drie pijlers voor succes
Met de pijlers 'Inspireren, Leren & Ontwikkelen en Bewustwording' is de beweging enthousiast van start gegaan. De afgelopen jaren hebben we onder andere tal van inspirerende verhalen gedeeld, talloze mensen in IJsselland getraind in Positieve Gezondheid en diverse Inspiratiemiddagen en een viertal theatervoorstellingen zoals 'Dromen Vangen' georganiseerd. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de enthousiaste en waardevolle bijdrage van leden uit onze klankbordgroep die als ambassadeurs veel werk verrichten.

Een groeiend netwerk
Onze beweging heeft hard gewerkt aan het opbouwen en versterken van netwerken in de regio IJsselland, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ons succes is zichtbaar in de 1000 volgers op onze LinkedIn-pagina, een prachtig opgebouwd netwerk.

Regionaal expertise-en schakelpunt
Positief Gezond IJsselland fungeert als intermediair tussen professionals en inwoners, en faciliteert kennisdeling en verspreiding van het gedachtegoed Positieve Gezondheid. We bieden tools en handreikingen aan professionals om hen te ondersteunen bij het integreren van deze brede kijk op gezondheid in hun werk en om het verder te verspreiden onder de inwoners.

Terugblik en vooruitblik
In onze Terugblik en Vooruitblik laten we zien hoe we door te inspireren, verbinden en faciliteren een positieve impact hebben gemaakt. Nog belangrijker: we laten zien hoe we in de toekomst willen aansluiten bij regioplannen en andere regionale initiatieven om onze missie voort te zetten.

Meer informatie
Wil je meer weten over de beweging Positief Gezond IJsselland? Heb jij een inspirerend verhaal, een goede tool of wil je samenwerken? Neem dan contact op met Judith Heinrich van Proscoop of Jacquelien Nijboer van GGD IJsselland per e-mail via contact@positiefgezondijsselland.nl