Nieuwsbericht

Stappenplan agendasetting gezondheid en Omgevingswet

7 december 2017 | 1 minuut lezen

De nieuwe Omgevingswet is aangenomen. De geplande invoering van de omgevingswet op 1 juli 2019 is uitgesteld (27 juli 2017). Een nieuwe datum voor de invoering is nog niet bekend. Met deze wet ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de gemeente en pas daarna bij de Provincie en het Rijk (decentralisatie). De focus van de nieuwe wet ligt op minder versnippering en integraal beleid. De gemeente voert de regie, inwoners en ondernemers staan centraal. RIVM Centrum Gezond Leven ontwikkelde met partners een stappenplan waarmee u als gemeente of GGD aan de slag kunt om gezondheid op de gemeentelijke agenda te krijgen. De nieuwe Omgevingswet verplicht gemeenten namelijk om gezondheid op te nemen in het omgevingsplan.

Het stappenplan vindt u op de website van Loket Gezond Leven.

Vraag & AntwoordThema's