Nieuwsbericht

Subsidieplafond 2020 bekend voor meer sporten en bewegen in de openbare ruimte in Overijssel

Profielfoto van Monique -
23 december 2019 | 1 minuut lezen

Organisaties (bijvoorbeeld stichtingen, sportverenigingen of kerkgenootschappen), bedrijven, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, gemeenten of waterschappen kunnen een aanvraag voor subsidie indienen voor activiteiten die bijdragen aan het benutten van de openbare ruimte voor meer sporten en bewegen in Overijssel. Hierbij kan het gaan om nieuwe georganiseerde activiteiten en om fysieke aanpassingen die een nieuwe activiteit mogelijk maken.

Advies en sparren met een sportadviseur? 
Sportservice Overijssel is betrokken bij verschillende sport-/beweegprojecten in de openbare ruimte, zij adviseert initiatiefnemers o.a. in de planvorming, lokale samenwerking en (co-)financiering. Wil je kosteloos gebruik maken van deze service stuur dan een e-mail naar buitenruimte@sportserviceoverijssel.nl dan plannen we een (bel)afspraak in. Dit aanbod wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Overijssel. 

Beschikbaar budget voor 2020

Het subsidieplafond voor 2020 is vastgesteld op € 250.000,-. De provincie Overijssel handelt de aanvragen af in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, dit is met alle gevraagde bijlagen. Zij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.