Nieuwsbericht

Spreekuur VSBfonds 25 september - Raalte

Profielfoto van Giny Hoogeslag
30 augustus 2023 | 1 minuut lezen

Maandag 25 september a.s. van 10.00 tot 16.00 uur zijn twee adviseurs van VSBfonds bij het Annahuis, De Plas 8 in Raalte. Brigitte Coté en Guus Pengel gaan met initiatiefnemers in gesprek, samen met de initiatievencoach in Salland, Giny Hoogeslag. VSBfonds kan helpen met financiële steun of andere hulp zoals extra informatie en juiste doorverwijzingen. Vanwege de planning van het spreekuur moet je wel even een afspraak maken. Dit kan per mail: infoflevolandutrechtoverijssel@vsbfonds.nl

 

 

Voor wie?

Sallanders met een idee voor een sociaal initiatief kunnen terecht bij VSBfonds. Het gaat om ideeën met als doel dat mensen actief mee kunnen doen, zodat niemand aan de zijlijn hoeft te staan. Denk aan projecten die mensen helpen zichzelf te ontwikkelen. En aan activiteiten die gericht zijn op het versterken van buurten en wijken waarbij inwoners met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Zoals een ontmoetingsplek in de wijk of buurt zoals een buurthuis of speeltuin. Heb jij zo’n idee? Meld je aan voor het spreekuur op 25 september!

 

Over VSBfonds

VSBfonds ondersteunt graag projecten die bijdragen aan een sociale, creatieve en inclusieve samenleving. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Meer weten? Klik hier.

 

Over initiatievencoach

In vier regio’s in Overijssel helpen initiatievencoaches van de provincie Overijssel bewonersinitiatieven met informatie en nuttige contacten (waaronder verbinden van wat er in de gemeenten al aan ondersteuning is). En meedenken bij het vinden van subsidies, financiële steun en fondsen.