Nieuwsbericht

Subsidieregeling Samen voor elkaar is geopend

24 oktober 2017 | 1 minuut lezen

Een dorpsbibliotheek, een multifunctioneel beachveld voor een sportvereniging of een dorpshuis waar je elkaar kunt ontmoeten. Drie mooie maatschappelijke lokale initiatieven die met financiële hulp van de provincie zijn gerealiseerd. Heb jij ook een goed idee voor jouw buurt, wijk of woonplaats?

Noaberschap is belangrijk in Overijssel. De provincie wil graag dat iedereen mee kan doen. Ze gelooft in de kracht van goede ideeën vanuit de inwoners. Daarom ondersteunt provincie Overijssel projecten en ideeën die zorgen voor nieuwe ontmoetingen, vitale Overijsselaars en een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk zelfstandig kan leven. Heb jij een goed idee dat hierbij aansluit? Dan kun je in aanmerking komen voor subsidie om jouw plan te realiseren.

De provincie verwacht in ruil voor de financiële bijdrage wel iets terug. Zo wordt van initiatiefnemers verwacht dat ze samenwerken en inspelen op de ontwikkelingen in hun eigen leefomgeving. Kennis delen en leren staan centraal.

Helpdesk ASK
Heb je een goed plan, maar weet je nog niet precies hoe je het aan moet pakken? Of heb je een concrete vraag voor een ervaringsdeskundige? Dan kun je terecht bij de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK).
ASK heeft een helpdesk (0900-1401) waar initiatiefnemers terecht kunnen met alle vragen rondom hun project.

Kijk voor meer informatie over de subsidie op: www.overijssel.nl/samenvoorelkaar.

NieuwsVraag & AntwoordTools