Nieuwsbericht

Actief in de Bijenhoek

23 november 2021 | 2 minuten lezen

De Bijenhoek in de Enschedese wijk Helmerhoek is een tuin van 3500 m2, die door vrijwilligers wordt ontwikkeld en onderhouden. Uit de opbrengsten van de tuin kan de laatste jaren de exploitatie betaald worden. Met andere woorden alle jaarlijkse aankopen van planten, zaden en kleine onderhoudskosten worden opgebracht uit de verkoop van groenten en bloemen. Voor nieuwe onderdelen die tot ontwikkeling gebracht worden wordt subsidie aangevraagd, Dit keer betreft dat het vernieuwen van een border, deze border is van slechte kwaliteit, is meer dan twintig jaar geleden aangeplant en past niet binnen het concept van de Bijenhoek, ook wordt een nieuwe bloemenplukhoek tot ontwikkeling gebracht. Hoewel het zeker interessant is om over de inrichting van de tuin van gedachten te wisselen, de wijze van organiseren en de rol van de vrijwilligers, gaan we graag in op het concept c.q. de uitgangspunten van het project de Bijenhoek.

Een wolk van een baby
U kent die uitdrukking wel "Een wolk van een baby", zou u kunnen horen in een tv-programma en er zou wellicht gewezen worden op een gezonde baby die aan het begin staat van zijn of haar levensweg. Zo staat ook de Bijenhoek aan het begin van een levensweg en daarvoor kunnen de letters van het woord WOLK gebruikt worden. Deze letters geven aan hoe de Bijenhoek wil groeien en waar naar toe. Overigens is het belangrijk dat de ontwikkeling van de tuin in samenhang wordt gezien, daar staan de letters van het woord WOLK ook voor. Het lijkt misschien ook een beetje op van A tot Z, zoals die op bruiloften of andere feestelijke gelegenheden wel eens voorgedragen wordt. Laten we beginnen, de staat voor werken, vrijwilligers die aan de slag gaan vanuit verschillende vertrekpunten, in beweging willen zijn, een maatschappelijke bijdrage willen leveren, zich verantwoordelijkheid voelen voor de natuur, dat alles binnen de eigen ideeën en mogelijkheden. Dat vraagt om een organisatie waarin zelfsturing een belangrijke plaats inneemt. In de praktijk gaat het vaak om oudere mensen die hun maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel op ontspannen wijze willen combineren met zingeving van hun eigen leven. De staat voor ontmoeten, de Bijenhoek is zo ingericht dat er ruimte voor ontmoeting is. Dat niet alleen maar ook dat ontmoeting gestimuleerd en bevorderd wordt, door culturele activiteiten, door mee te doen aan akties zoals NL-doet en Burendag en door koopavonden, als het even kan met een cultureel tintje. Daarnaast wordt met andere organisaties samengewerkt en wordt de gelegenheid gegeven gebruik te maken van de tuin. De volgende letter die zich aandient is een L dat staat voor leren. In de tuin moet er voor iedereen en voor alle leeftijden iets te leren zijn. Dat kan zijn leren over biologisch tuinieren, leren over het gebruik van groenten, leren over zaaien en planten en over de rol van de natuur in een Bijenhoek, maar ook leren over bijvoorbeeld bloemschikken, vogelhuisjes of insectenhotels maken. De leeractiviteiten worden vinden plaats indien bewoners de tuin bezoeken, vinden plaats als nieuwe dingen worden opgepakt, bijvoorbeeld compactmoestuinieren of permacultuur. Daarnaast zijn er andere activiteiten die zo mogelijk met anderen georganiseerd worden, zoals Het Noaberschap Helmerhoek, de fotoclub Helmerhoek, een school of speciale dagen met medewerking van bijvoorbeeld IVN. De staat voor kopen, het is een mogelijkheid om de exploitatie rond te krijgen, een mogelijkheid om bewoners kennis te laten maken met verschillende groenten en om de ontmoeting te organiseren. Er zijn gedurende het seizoen twee koopavonden per week. Doordat de punten van de WOLK een geheel vormen en we voortdurend aan de verschillende aspecten aandacht besteden, ondersteund door communicatie op de sociale media, heeft de Bijenhoek betekenis gekregen voor bewoners die op welke wijze dan ook er direct bij betrokken zijn maar ook doordat de 3300 leden van de facebookpagina Helmerhoeknieuws voortdurend op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen in de Bijenhoek. Ook de bijdrage van het Oranjefonds in samenwerking met het Noaberschap levert een interessante bijdrage voor de Bijenhoek waarin veel aspecten van de Bijenhoek aan de orde komen.

NieuwsVraag & AntwoordTools