Nieuwsbericht

Beachcourt in Tubbergen

22 november 2021 | 2 minuten lezen

Aan de Sportlaan in Tubbergen zijn een aantal voorzieningen aanwezig om sportieve, culturele of sociaal maatschappelijke activiteiten te verrichten. Om meer mensen uit Tubbergen en omstreken naar deze mooie bijzondere locatie te trekken, wil de Stichting Sport Spel en Recreatie dit aanbod uitbreiden. De gemeente Tubbergen heeft hiervoor samen met Tubbergen Bruist het masterplan Eeshofbos e.o. Tubbergen ontwikkeld. Een plan om gefaseerd het natuur en recreatie gebied aan de Sportlaan en omstreken om te vormen tot een sport-, beweeg-, en ontmoetingsplek waar mensen graag zijn. 

De basis van het plan is gelegd door de wensen en behoeften te inventariseren van de inwoners van Tubbergen. De realisatie van een Beachcourt is één van de wensen. Het uiteindelijke doel is om “Het Papendal van Twente” te worden. Een plek waar diverse (doel)groepen elkaar ontmoeten en samen (inclusief) sporten. De velden die aangelegd worden hebben een dusdanige kwaliteit dat topsport mogelijk is.

De groep ‘Tubbergen Bruist ‘ heeft dit project opgepakt. ‘Tubbergen Bruist’ is een projectgroep van burgers en ondernemers. Zij werken samen met de gemeente aan een levendig en leefbaar Tubbergen. Onderweg liepen ze alleen vast in hun plannen. Rudy Bekhuis van Tubbergen Bruist heeft daarom hulp gezocht bij 4D-makelaar Maarten Bomans. De groep zocht een laatste deel van de financiering en Maarten heeft daarvoor diverse (financiële) tips (subsidiemogelijkheden, fondsen) en adviezen gegeven. Een van de adviezen was om een aanvraag te doen bij het Twente Noabers Fonds. Het project heeft door deze aanvraag 4D handgeld gekregen: een bijdrage van 2.000 euro.

De groep wilde ook graag een financiële bijdrage van de gemeente maar dit leek niet haalbaar. 4D-makelaar Maarten heeft meegedacht over de vraagtekens die er waren en is mee geweest naar een gesprek met de wethouder om helder te krijgen waar het op vast liep. Voor het aanvragen van subsidies blijkt het essentieel om een goed projectplan en begroting te hebben. Tubbergen Bruist had diverse documenten en dat maakte het onoverzichtelijk. Maarten heeft ze geholpen om te komen tot één document, die ze bij iedere (financiële) aanvraag kunnen gebruiken.

Uiteindelijk is het gelukt: de gemeente heeft in november besloten om een financiële bijdrage te leveren. Daardoor is de begroting sluitend. Er zijn nog enkele afspraken gemaakt met de verenigingen zodat het gewaarborgd is dat er na aanleg daadwerkelijk wordt gesport. Daarna kan de schop écht de grond in.

Al met al een heel mooi initiatief van een betrokken en vasthoudende groep mensen die er een prachtige sportvoorziening van willen maken!

Ook eens sparren met een 4D-makelaar? Kijk dan op www.stimuland.nl/4D welke 4D-makelaar actief is bij jou in de buurt. Daar vind je ook meer informatie over het 4D-programma. Het 4D-programma is ontwikkeld door Stimuland en een invulling van het beleidsterrein Sociale Kwaliteit van de Provincie Overijssel.

NieuwsVraag & AntwoordThema'sTools