Nieuwsbericht

Dijkerhoek van start met eigen toekomstvisie

25 oktober 2021 | 1 minuut lezen

Dijkerhoek van start met eigen toekomstvisie

In Dijkerhoek, gemeente Rijssen-Holten, hebben Buurtvereniging Dijkerhoek en het Kulturhus Dijkerhoek het initiatief genomen om een werkdocument met een toekomstvisie voor Dijkerhoek op te stellen. Onder de titel “Op weg naar een krachtig en toekomstbestendig Dijkerhoek” is er in 2021 een conceptversie gepresenteerd aan de inwoners van Dijkerhoek ter inspiratie. Het doel is hen enthousiast te maken om mee te denken en in werkgroepen mede invulling te geven aan de toekomst van Dijkerhoek.

In het concept van de initiatiefnemers is een aantal belangrijke hoofdlijnen uiteen gezet. Zij benadrukken dat het geen document is dat al volledig is ingevuld. Het krijgt juist vorm door Dijkerhoekers te betrekken bij de toekomstvisie. Op die manier willen Buurtvereniging Dijkerhoek en het Kulturhus Dijkerhoek in beeld krijgen waar kansen liggen om Dijkerhoek toekomstbestendig te ontwikkelen.

Op 1 september 2021 was er een online aftrap, ruim 60 deelnemers kregen tijdens deze inspiratiesessie de thema’s uit de concepttoekomstvisie toegelicht door de initiatiefnemers. Thema’s in het werkdocument zijn woningbouw, uitbreiding Kulturhus (fysiek en aanbod), voorzieningen voor welzijn & kwaliteit van leven en energie & duurzaamheid. Ook de noodzaak tot ontwikkeling en om te blijven werken aan een leefbaar dorp werd toegelicht tijdens deze bijeenkomst. Evenals de gemeentelijke betrokkenheid op dit moment.  

De tweede bijeenkomst vond plaats in het Kulturhus Dijkerhoek op 8 september 2021. Aan de hand van stellingen werd per thema gebrainstormd. Inwoners werden verdeeld over vier verschillende ruimtes en de thema’s rouleerden over deze ruimtes. Aan het einde van de avond werden de aanwezigen gevraagd in welke werkgroep ze proactief aan de slag willen gaan met onderdelen uit de visie. Met als doel om binnen 6 tot 9 maanden te komen tot een projectplan dat leidt tot realisatie van de gewenste ontwikkelingen voor Dijkerhoek. Voorzitter van het Kulturhus Geert Stevens: “We kunnen als initiatiefnemers terug kijken op een dynamische start van het proces om te komen tot een door de inwoners van Dijkerhoek gedragen toekomstvisie.”