Nieuwsbericht

Nieuwe subsidie voor Herbestemming Cultureel Erfgoed

14 november 2018 | 1 minuut lezen

Er is een nieuwe subsidieregeling opengegaan voor het uitvoeren van een herbestemming van cultureel erfgoed in Overijssel op basis van een transformatieplan.

Onder herbestemming wordt verstaan: het geven van een nieuwe functie aan cultureel erfgoed of een belangrijk deel daarvan. 
En onder cultureel erfgoed wordt verstaan: "Overijsselse gebouwen en bouwwerken die vanuit het verleden zijn overgebleven. Ze zijn het waard om behouden te blijven en dragen bij aan de herkenbare identiteit van een gebied."

Iedereen kan aanvrager zijn, dus ook stichtingen, bewonersgroepen, gemeenten, etc. 

 

De subsidie is 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 150.000,- per herbestemming.

NieuwsThema'sTools