Nieuwsbericht

Gezondheidspreventie in Overijssel – hoe staat het daarmee?

Profielfoto van Louis Oosterik
11 augustus 2021 | 1 minuut lezen

Beste Overijsselaars,

Waarom het van belang is om in de provincie Overijssel aan preventie te werken spreekt voor zich. Wat nog niet bij iedereen bekend is, is hoe de verschillende gemeentes invulling geven aan dit onderwerp, waar zij tegenaan lopen en hoever zij zijn met de uitvoering van zogenaamde preventieakkoorden.

Daarom is in de afgelopen maanden een onderzoek geïnitieerd door de Provincie. Het blijkt dat 22 gemeentes uit Overijssel actief aan de slag gaan met preventieakkoorden. Bijna elke gemeente gaat uitvoerings- en/of ondersteuningsbudget aanvragen of heeft dit al gedaan. Een paar gemeentes zijn al met de uitvoering begonnen, maar het grootste deel zit in de voorbereiding of gaat daar nu mee beginnen. Naast de nationale preventiethema’s (roken, alcohol, overgewicht) kwamen ook de volgende thema’s meermaals naar voren: mentaal welbevinden, armoede en eenzaamheid.

In de gesprekken met de betrokken ambtenaren is aangegeven dat met de uitkomsten van dit onderzoek gekeken gaat worden hoe we preventie in Overijssel nog beter op de kaart kunnen zetten. Ter ondersteuning is een nieuw thema Preventie en Vitaliteit aangemaakt op het platform www.samenvoorelkaar.nl. Een gemakkelijk toegankelijk medium waarop de verschillende stakeholders elkaar kunnen vinden en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Stay tuned, want er komt nog meer!

Samen op weg naar een gezond en vitaal Overijssel.

Profielfoto van Heidi Sprekelmeyer
19 augustus 2021
Profielfoto van Heidi Sprekelmeyer
19 augustus 2021

Beste Louis, mooi te lezen dat preventie en vitaliteit een eigen thema wordt. Mijn ervaring is dat wij bij preventie vaak vergeten dat het mentale welzijn een basis is om überhaupt actief te kunnen worden als mens. Vaak is roken, overgewicht  en gebruik van alkohol een gevolg van niet lekker in je vel zitten. En dan komen live-events als vader/moeder worden, schulden, echtscheiding, familieproblematieken en intensieve zorgtaken (mantelzorg) om de hoek kijken. Samen met Gretha van der Veer zet ik me sinds 10 jaar in om de balans van werken en zorgen te agenderen bij overheden, werkgevers en de burger zelf. Deze basiswaarden van ons mens zijn, werken voor je inkomen en zorgen voor en met elkaar, zijn de pijlers van onze samenleving. Deze combinatie en het balans kunnen vinden, vraagt van ons allen veel. Het gesprek voeren hierover en ook met concrete projecten aan de slag gaan in het preventieakkoord lijkt me een MUST.  Ik ben heel benieuwd of gemeenten het aspect van werken en zorgen zo concreet meenemen daar ook een aanpak voor hebben? 

Profielfoto van Louis Oosterik
20 augustus 2021
Profielfoto van Louis Oosterik
20 augustus 2021

Hallo Heidi,

Mentaal welbevinden is bij veel gemeenten en ook bij de provincie Overijssel een belangrijk extra thema naast de vaste thema's van de lokale preventieakkoorden. Het aspect van werken en zorgen(mantelzorg) komt bij een klein aantal gemeenten al wel voor in projecten. Daarnaast staan veel gemeenten nog aan de beginfase van preventieactiviteiten en zou het goed zijn om ze daar op te wijzen en uit te dagen om specifieke projecten op te starten. Je geeft aan dat je samen met Gretha al 10 jaar bezig bent om de balans van werk en zorg te agenderen. Zijn jullie zelf projecten tegen gekomen die concreet een aanpak bieden voor werk en zorg? Anders wellicht een optie om zelf een projectaanpak te ontwikkelen? Misschien is nu wel het ideale moment om daar over na te denken. Binnenkort zullen we gemeenten vragen meer informatie te delen over hun specifieke projecten. Stay tuned.