Nieuwsbericht

Nieuwe impuls voor het NaoberLOOkaal

21 juni 2021 | 1 minuut lezen

De buurtgemeenschap heeft er voor gekozen om het NaoberLOOkaal een nieuwe impuls te geven. Met een groep van meer dan 60 vrijwilligers wordt het NaoberLOOkaal van de grond af aan opnieuw opgebouwd. Dit project startte in 2019 met de vraag van de gemeente Deventer hoe de toekomst van het NaoberLOOkaal veilig gesteld kon worden. Met een kleine meerderheid stemde de gemeenschap voor nieuwbouw in plaats van renovatie van het bestaande gebouw.

Na de aanloopfase met maken van ontwerpplannen en het verzamelen van de nodige financiën, is het project begin 2021 van start gegaan met de sloop van het bestaande gebouw. Het is de bedoeling om de nieuwbouw van het NaoberLOOkaal met zoveel als mogelijk vrijwilligers uit te voeren om niet alleen de kosten te drukken, maar ook om de sociale cohesie te bevorderen.

Het NaoberLOOkaal wordt duurzaam gebouwd en wordt niet meer op het gasnet aangesloten. De zonnepanelen op het dak gaan in het overgrote deel van de energiebehoefte voorzien. De warmtehuishouding wordt onderstend door een warmtepomp.

Wij hopen begin 2022 het gebouw geheel gereed te hebben en te kunnen openen.

NieuwsThema'sTools