Nieuwsbericht

Hoe maak je data over maatschappelijk vastgoed bruikbaar?

Profielfoto van Atelier Maatschappelijk Vastgoed
18 juni 2021 | 2 minuten lezen

Het Atelier is gestart met het in kaart brengen van informatie over maatschappelijk vastgoed in de Provincie Overijssel. Deze verkenning is gekoppeld aan de ontwikkeling van een data dashboard: een plek waar we de sociale waarde van maatschappelijk vastgoed, generieke knelpunten en de sector als geheel in kaart brengen. Er is een eerste interactieve kaart gemaakt dat doorontwikkeld kan worden tot een data dashboard voor eigenaren- en beheerders van maatschappelijk vastgoed. Het doel is accommodaties te ondersteunen en te verbinden bij het ontwikkelen van toekomstbestendige exploitatiemodellen.

Wat wil het Atelier bereiken met het dashboard en wanneer is de doelgroep echt geholpen? Om antwoord te krijgen op deze vraag hebben er een aantal brainstormsessies plaatsgevonden. Vanuit het perspectief van vastgoedeigenaren en beheerders is gekeken naar de mogelijke toegevoegde waarde van een data dashboard voor de samenleving en accommodaties. Ook zijn valkuilen en mogelijke belemmeringen duidelijk gemaakt. 

De conclusie is dat het data dashboard vanuit een groeimodel met input van de gebruikers, in dit geval besturen en eigenaren van accommodaties, vorm moet krijgen. Door samen te ontwikkelen voorkom je het verzanden in ‘betekenisloze’ data, complexiteit en onnodige investeringen in tijd en geld. Ook is er gesproken over welke data nu eigenlijk relevant zijn. Zijn dit de harde cijfers of zijn dit de zogeheten ‘zachte data’ waarin de menselijke waarden en persoonlijke verhalen centraal staan? Omdat het atelier dit nog niet exact weet richten we ons in eerste instantie op beiden. 

Het leggen van verbindingen tussen vraagstukken en accommodaties is voor het Atelier een belangrijk uitgangspunt. Vergelijkbare uitdagingen die bij verschillende accommodaties gevoeld worden of waar al een oplossing is gevonden kunnen met hulp van het dashboard op basis van data, thema’s en/of persoonlijke verhalen gelinkt worden. Dit met als doel elkaar inspireren, verder helpen en het wiel niet opnieuw uitvinden als dit niet nodig is.

Hoe verder? 

Er is een laagdrempelig prototype gemaakt om met de accomodaties in gesprek te gaan. Om een beeld te schetsen: dit is een klikbaar, digitaal prototype met een dashboardstructuur die doorlopen kan worden. Op deze manier kan het Atelier aannames testen omtrent waar behoefte aan is. Voor de doorontwikkeling van het dashboard kiezen we voor de aanpak van Design Thinking. In de kern bestaat deze aanpak uit het continu testen, leren en verbeteren van een product. Deze aanpak zorgt ervoor dat het ontwikkelen van het dashboard gebeurt met input van accommodaties. Door de gebruikers en het doel centraal te stellen in het ontwikkelproces, in plaats van de vorm en de stappen naar een vooraf gesteld resultaat, krijgt de tool daadwerkelijke betekenis. 

Bekijk de interactieve kaart die gebruikt wordt in het prototype: in dit geval gevuld met de locaties waar het Atelier op dit moment actief is.

Wil je meer weten? Neem contact op met Thijs Elderink of Marcel Dahoe van het Atelier.
Thijs: 06-44553222
Marcel: 06-24973986
Of via mail op hallo@ateliermaatschappelijkvastgoed.nl