Nieuwsbericht

4D- leerkring ‘eenzaamheid onder jongeren’

Leerkringen brengen mensen bij elkaar die in discussie gaan, overleggen en kennis uitwisselen rondom een bepaald thema.  Ze zijn een initiatief van Twentse Noabers. Met de komst van 4D is het gelukt deze bijeenkomsten definitief van de grond te krijgen en navolging te geven in andere regio’s. Tom Morssink startte bijna twee jaar geleden de leerkring ‘eenzaamheid onder jongeren’ in Hengelo.

6 mei 2021 | 3 minuten lezen
'De Corona tijd heeft de problematiek betreffende eenzaamheid onder jongeren vooral uitvergroot'

Tom Morssink (39) praat enthousiast en springt van het ene onderwerp over op het andere. Het kenmerkt hoe hij te werk gaat. Hij is iemand met veel ideeën en die makkelijk verbinding legt. Hij heeft de leerkring ‘eenzaamheid onder jongeren’ opgericht en die is een succes. De bevindingen worden nu vastgelegd als podcast. Het begon allemaal met een praatje in de kroeg.

 <tekst>’De laatste jaren merk ik in mijn werk als HR-manager dat het aantal mensen dat uitvalt vanwege psychische klachten toeneemt. Bij eenzaamheid denken we altijd aan ouderen en daar is het beleid van minister Hugo de Jonge ook op gericht. Ik zag in de praktijk dat eenzaamheid ook op jongere mensen een enorme impact heeft.’

 ‘Ik zat in het café met vrienden te praten en het gesprek kwam op dit onderwerp. We doen allemaal ander werk, maar trokken dezelfde conclusie: eenzaamheid onder jongeren is een feit. We herkenden verhalen van elkaar en wilden daar iets mee doen. Ik ben op onderzoek uitgegaan en kwam in contact met de Twentse Noabers en 4D-makelaar Lidy Noorman. Zij zei gelijk: “Wat een goed plan, misschien kan je een leerkring oprichten?”’

 ‘In april 2019 hadden we de startbijeenkomst in het Kulturhus in Borne. Ik wist op voorhand al dat we met een poster of flyers niet veel mensen binnen zouden trekken. Vanuit mijn achtergrond heb ik een groot netwerk en ik heb de leerkring vaak genoemd in gesprekken. Dat bleek dé manier om mensen enthousiast te krijgen voor het idee. Op deze persoonlijke manier werd het bijwonen van de eerste bijeenkomst laagdrempelig.’

Die trok maar liefst circa 25 mensen. Tom: ‘De opkomst verraste mij positief. Je zet mensen bij elkaar op basis van één onderwerp en iedereen bleek daar iets over te kunnen zeggen. Dat verbindt meteen en op deze manier kwamen we al pratend ook steeds verder.’ De leerkring is inmiddels een waardevol platform geworden voor eenzame  jongeren én voor allerlei initiatieven. De leerkring komt om de zes à acht weken bijeen. ‘Het aantal deelnemers aan de vergaderingen bleef steeds groeien. Dat waren mensen die een initiatief presenteerden, die nieuwsgierig waren of mee wilden denken. Een aantal van hen besloot definitief aan te sluiten. We hebben inmiddels wel met vijftig belangstellenden bijeen gezeten.’

Tom vindt het onvoorstelbaar welke verhalen over eenzaamheid hij soms hoort. ‘Heel veel mensen herkennen het gevoel eenzaam te zijn wel. En je hoeft dat niet eens voor de buitenwereld te zijn he? Eenzaam zijn betekent niet altijd alleen zijn. Ik ken voorbeelden van jongeren met vrienden, die zich toch niet thuis voelen in hun sociale kring en die niet zichzelf kunnen zijn. Dat is óók eenzaamheid. Of denk aan een jonge moeder, die met drie kleine kinderen thuis zit en een hele kleine wereld krijgt. Voor deze mensen is het al fijn om hun verhaal te kunnen vertellen. Vanuit de leerkring schuiven er experts aan, die dan hun tips delen.’

Maar wat zijn dan de concrete resultaten? Dat is een vraag die Tom vooral krijgt vanuit de overheid en waar hij mee worstelt. ‘Het is geen onderwerp dat meetbaar is. Iemand die zich eenzaam voelde, maar door de leerkring tips en handvatten krijgt en een nieuw netwerk, is dat een meetbaar resultaat? Meetbaar succes moet ook niet het uitgangspunt zijn. Het bestaansrecht van de leerkring zijn de verhalen van eenzame jongeren zélf Die zeggen genoeg over het nut van onze bijeenkomsten.’

‘Het gaat er ons om bewustwording te creëren in de samenleving’, legt Tom uit. ‘We gaan in deze tijd makkelijk voorbij aan het praatje op straat. We kruipen met gemak lange tijd achter de computer.’ Om  bewustwording te creëren heeft de leerkring een serie podcasts opgenomen met jongeren en professionals. De podcasts worden in het voorjaar beschikbaar gesteld.

Tot zijn blijdschap weten niet alleen jongeren, maar ook diverse organisaties elkaar nu te vinden op dit onderwerp. Daarin heeft de leerkring een belangrijke rol gespeeld. Toch blijken organisaties de korte lijntjes en de ‘can do’-mentaliteit van Tom niet zomaar over te nemen. Tom: ’Binnen organisaties heerst toch het idee dat alles controleerbaar moet zijn en in procedures gevat. Ik denk dat dat voor dit onderwerp niet opgaat. Verandering in dat uitgangspunt duurt lang, want controleerbaarheid en zit diep in het oude systeem ingebakken. Maar voor jongeren is het belangrijk dat je met ze praat in plaats van óver ze.’ Hij denkt even na en zegt: ‘Dat is denk ik de belangrijkste conclusie. Er is behoefte aan diepgang en échte contacten en juist nu met corona, is dat een extra uitdaging.’

Meer weten over dit onderwerp? Kijk op de site:  http://www.eenzaamheidonderjongeren.nl/

Dit interview verscheen eerder in vorig jaar verschenen mini-magazine over 4D

NieuwsThema's