Nieuwsbericht

Welzijnsorganisatie ZorgSaam en de Bibliotheek hebben ambities in Gemeente Twenterand 

9 februari 2021 | 2 minuten lezen

Na een geslaagde samenwerking in het kader van het Mobiele Lab in oktober 2020 maken welzijnsorganisatie ZorgSaam en de Bibliotheek Twenterand ambitieuze plannen om in de toekomst meer activiteiten te organiseren voor jongeren binnen de Gemeente Twenterand. Technologie vormt hierbij het verbindende thema, dat effectief is gebleken om kinderen op een speelse manier in beweging te krijgen om hun talenten te ontdekken. Als de coronamaatregelen het toelaten hopen de samenwerkingspartners maandelijks activiteiten te organiseren voor jongeren en in de toekomst zelfs uit te breiden richting meerdere doelgroepen.

In december 2019 stonden Ria van der Wielen (de Bibliotheek) en Sylvia Hollander (ZorgSaam) in het Kulturhus in Borne waar het Mobiele Lab stond opgesteld, een project dat evenals het Twentse Maakplaatsen programma wordt ontwikkeld door Tetem. Ria en Sylvia zagen direct de potentie van het project, met name in het bereiken van de jongerendoelgroep, die voor beide partijen belangrijk is. Ze benaderden Tetem en in het najaar van 2020 stond het Mobiele Lab twee weken opgesteld in jongerencentrum Future in Westerhaar, Gemeente Twenterand. In de maand voorafgaand aan de plaatsing van het Mobiele Lab zijn zes medewerkers van de Bibliotheek en ZorgSaam Twenterand samen getraind en hebben zich verschillende maaktechnieken eigen gemaakt. 

Het werd een groot succes. Tijdens het Mobiele Lab was er volop belangstelling van jongeren. Wat Ria opviel was het grote aantal meisjes dat deelnam aan de activiteiten, zoals bij het werken met een lasercutter en een 3d-printer. Deelnemende kinderen waren heel enthousiast over het Mobiele Lab. Sylvia hoorde verhalen dat er na afloop van het Mobiele Lab opvallend veel 3d pennen aan Sinterklaas werden gevraagd.

Door samen op te trekken versterken het welzijnswerk en de bibliotheek elkaar. Voor de jongerenwerkers van ZorgSaam is het een uitstekende manier om in contact te komen met jongeren in de leeftijd tussen 10 en 12 jaar, wat een focusgroep is. Ook voor de Bibliotheek is dit een belangrijke doelgroep om in beeld te krijgen, onder andere om de behoefte in kaart te krijgen voor andere en meer techniekworkshops.  Door samen te werken geven beide partners aan hun jongerendoelgroep beter in beeld te krijgen. Bovendien biedt de samenwerking kansen om aan te sluiten bij overkoepelende, landelijke thema’s, zoals het thema eenzaamheid.

Vanwege de goede ervaringen worden er nu ambitieuze plannen gemaakt om vaste maandelijkse activiteiten rondom technologie en maakcultuur te organiseren. Door in de vorm van een carrousel technische apparatuur, zoals 3d printers, foam- en lasersnijders, uit te wisselen met andere Twentse gemeenten kunnen er maandelijks nieuwe workshops of andere activiteiten worden opgezet, telkens gericht op één maaktechniek. Dit vernieuwende techniekuitwisselingssysteem wordt geleid door Tetem. Daarnaast willen Ria en Sylvia met een workshopprogramma deelnemen aan Toon je Kunst Twenterand en wordt gekeken naar diverse cultuureducatieprojecten rondom techniek en kunst, fotografie en het maken van vlogs. Deze activiteiten zullen zowel in de bibliotheek als in zorg- en jongerencentra plaatsvinden.

#vitaalgezondoverijssel 
#samenvoorelkaar

NieuwsThema's