Nieuwsbericht

Bewonersinitiatieven leiden tot vergroening van buurten in Enschede

8 januari 2021 | 1 minuut lezen

Afgelopen najaar reikte de Groene Loper Enschede  aan 9 bewonersintiatieven bomen uit. In het najaar van 2020 overhandigde Angelien Hoppen, namens de Groene Loper Enschede 36 bomen aan Kinderboerderij Noord en de Dorpsraad Lonneker. Deze actie maakt deel uit van de campagne www.iedereeneenboom.nl: voor iedere inwoner uit Overijssel een boom. Dankzij deze campagne heeft de Groene Loper Enschede 9 bewonersinitiatieven verblijd met in totaal 110 bomen.   

Wethouder Jurgen van Houdt is heel blij met het initiatief. “Bomen zijn enorm belangrijk voor mens en dier en ze maken de omgeving mooier. Bomen zorgen ook voor schone lucht, schaduw en drogere voeten na een flinke regenbui. En de verkoelende werking van één grote boom is gelijk aan zo’n tien elektrische airco’s”. Daarnaast zijn bomen het thuis van vele vogels, insecten en andere kleine dieren.

“Als Groene Loper werken we samen met de gemeente”, aldus Angelien Hoppen. “We stimuleren en ondersteunen groene bewonersinitiatieven. Het maakt de buurt niet alleen mooier, het vergroot ook de onderlinge contacten in de straat. Zo organiseren we samen met andere lokale organisaties in het voorjaar het Bloemenlint met een bijenvriendelijk bloemenmengsel en een Groene Burendag. Deze bomenactie past daar heel goed in. We nodigen de inwoners van Enschede uit om ook een boom te planten. Mensen die van plan zijn om bomen te planten kunnen dit melden op www.iedereeneenboom.nl . Deze telt dan mee voor de 1,1 miljoen bomen in Overijssel”.

De Dorpsraad Lonneker is een van de bewonersinitiatieven die veelal deelneemt aan de Groene Loper activiteiten. “Wij zijn trots op ons dorp en het is super leuk om met elkaar, jong en oud ons dorp mooier en groener te maken. Elk voorjaar doen we mee aan het promoten van het Bloemenlint in ons dorp. We hebben deelgenomen aan de biologische bloembollenactie en dit jaar hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de gratis bomen”, aldus Matthie Kroezen voorzitter van de Dorpsraad Lonneker. 

Ook je buurt of wijk vergroenen?
Heb je ook ideeën of wensen om samen met anderen je buurt te vergroenen? Neem dan contact op met je gemeente of kijk eens op de website www.iedereeneenboom.nl . Daar kun je informatie vinden hoe Overijssel 1,1 miljoen extra bomen wil neerzetten met behulp van haar inwoners. 

Vraag & AntwoordThema's