Nieuwsbericht

Oproep Nationale Sportinnovator Prijs 2018 geopend

13 juli 2018 | 1 minuut lezen

ZonMw heeft de subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2018 geopend. Dit jaar is het thema Mind Your Fitness, waarmee innovaties op het snijvlak van sport en mentale aspecten kunnen worden ontwikkeld.

Het thema is voor de topsport toegespitst op de mentale aspecten die een rol spelen bij presteren, waaronder het omgaan met stress en teleurstelling, mentaal herstel, en het behouden van zelfvertrouwen, focus en concentratie. Ook kan gedacht worden aan de omgang met blessures en het stoppen met topsport. Bij de breedtesport en actieve leefstijl is het thema gericht op mentale aspecten die er toe bijdragen dat mensen voldoende en met plezier sporten en bewegen. Gedacht kan worden aan het (on)bewust laten verleiden tot meer beweeggedrag en het vergroten van motivatie en zelfvertrouwen. 

Subsidie kan worden aangevraagd voor de ontwikkeling en/of opschaling van een innovatief product, proces of werkwijze op het gebied van mentale aspecten in topsport, breedtesport en/of een actieve leefstijl. Een innovatie komt in aanmerking voor de prijs wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat deze tegemoet komt aan een duidelijk gedefinieerde vraag of behoefte uit het veld. Het gaat om de ontwikkeling van innovaties die op middellange termijn economisch rendement genereren en/of een (potentiële) maatschappelijke waarde hebben voor bijvoorbeeld gezondheid, vitaliteit, zorg, welzijn, leefbaarheid, arbeid of onderwijs. De looptijd van het project is minimaal zes en maximaal achttien maanden. 

De hoofdaanvrager moet een Nederlandse rechtspersoon zijn die tevens de rechthebbende van het voorstel is. Per projectvoorstel kan maximaal € 50.000 subsidie aangevraagd worden. Cofinanciering is verplicht. Het samenwerkingsverband moet minimaal 25% aan het totale projectbudget bij dragen (cash of in kind). In totaal is € 250.000 te verdelen. 

Aanvraag kunnen tot en met 4 oktober 2018, 14.00 uur worden ingediend. 

Vraag & AntwoordThema's