Nieuwsbericht

Soasel op volle kracht de toekomst in

Profielfoto van Harrie Kiekebosch
26 oktober 2020 | 3 minuten lezen

De inwoners van Saasveld werken met elkaar aan een plan, om de leefbaarheid van de kleine kern in de Twentse gemeente Dinkelland nu én in de toekomst te behouden. Alles en iedereen is erbij betrokken, zelfs het maatschappelijk vastgoed: van school en kantine tot kerk en gymzaal. Soasel op volle kracht!

Saasveld, of Soasel zoals de meesten van de 1675 inwoners zelf zeggen, is een bruisend dorp. Een ondernemend dorp ook. En dat willen ze graag zo houden. Daarom heeft een groep inwoners de koppen bij elkaar gestoken om na te denken over de toekomst. “Dat is vanuit ondernemers ontstaan,” vertelt Hanneke Nijland, die de communicatie doet vanuit de werkgroep die zich ‘Soasel op volle kracht’ heeft genoemd. “Die weten dat je aan de bak moet als het nog goed gaat. Zo ging dat met thema ook. Al vóór corona waren we daarom met het hele dorp in gesprek over ‘hoe nu verder’. Net zoals elders in het land ondervinden verenigingen en bedrijven hier ook last van alle maatregelen die genomen worden om corona in de hand te houden, maar wat we met ‘Soasel op volle kracht’ aan het veranderen zijn, heeft alles te maken met scenario’s die je aan zag komen, ook zonder corona.”

Veel verenigingen
Daarmee doelt ze op de vele verenigingen met allemaal een eigen gebouw, een eigen baromzet, een eigen bestuur. “Op een gegeven moment gaat dat knellen. De volleybal die eigenlijk niet goed in de gymzaal past omdat het plafond te laag is, de voetbal en de tennis die allebei een kantine hebben en dus allebei barpersoneel nodig hebben, bestuursleden die weggaan, waarvoor je geen vervangers kunt vinden… we zijn met alle verenigingen bij elkaar gaan zitten en hebben alle uitdagingen eens op tafel gelegd.”

Samen oppakken
En alle verenigingen, dat zijn er voor een dorp met 1675 inwoners nog heel wat. Voetbal, volleybal, tennis, klootschieten, zomerfeesten, mountainbike, muziek, toneel, oldtimerclub, heemkunde, jong Nederland… en dan ook nog de basisschool en de kerk erbij als instanties met eigen gebouw. “’Soasel op volle kracht’ heeft ze allemaal de vraag gesteld na te denken over ‘wat willen we als vereniging’. Aan de inwoners vroegen ze ‘wat willen we als gemeenschap voor de toekomst’. Dat leidt er toe dat je gaat kijken wat je samen kunt oppakken in plaats van in je eentje. Ook omdat je dan na gaat denken over het dorp als geheel. Die betrokkenheid, iets willen voor je dorp, blijkt ook wel uit de bedrijven die we hier hebben. Er is gewoon nog een bakker en een slager, elke week een kleine markt, er zijn garages, installatiebedrijven, fysiotherapeut, kinderdagverblijf, zelfs een uitgaanscentrum dat een begrip is in de hele regio... dus leefbaar is het hier zeker! Maar om het zo te houden, dan moet je wel nu de bakens verzetten voor de toekomst.”

Nieuwe accommodatie
Hoe die toekomst er qua maatschappelijk vastgoed precies uit gaat zien is nog niet duidelijk omdat ‘Soasel op volle kracht’ nog midden in het proces zit. Maar de grote contouren zijn al wel zichtbaar. “We zijn een paar keer op excursie geweest om informatie op te halen bij andere kleine kernen. In Tilligte, Bentelo, Nieuw Heeten, daar hebben ze al ervaring opgedaan hiermee. Dat er een multifunctionele accommodatie komt, daar gaan we wel vanuit. Welke verenigingen daar terecht komen en of ook school en kinderopvang daar gebruik van gaan maken, ligt nog helemaal open. Maar zo’n gebouw staat er niet voor slechts 20 of 30 jaar, dus we houden rekening met alle toekomstscenario’s. Nu kunnen de carnavals- en toneelvereniging bijvoorbeeld terecht bij de horeca. We gaan er vanuit dat dat nog heel lang kan, maar een multifunctioneel gebouw moet wel zo ontworpen zijn, dat er eventueel gemakkelijk podiumruimte bij gebouwd kan worden.”

Kerk en school
Het verenigingsleven gaat er in de toekomst dus mogelijk anders uitzien en kantines worden wellicht samengevoegd. “Maar dat betekent niet dat zomaar alles tegen de vlakte gaat. Onze kerk en de tuinen eromheen zijn bijvoorbeeld uniek in Nederland. Dat willen we graag behouden. Ook ons schoolgebouw is karakteristiek. Het zou jammer zijn om dat te laten gaan. Het gaat erom dat je met elkaar kijkt hoe je de dingen die je graag in stand wilt houden, ook in stand kunt houden.”

Exploitatie
Over de totstandkoming van de nieuwe locatie maken de mensen van Soasel op volle kracht zich niet zo veel zorgen. Hanneke Nijland: “De bouw ervan gaat vast lukken. Ons speerpunt is veel meer dat we de exploitatie rond moeten hebben. Als dat lukt hebben we het succes te pakken. En we hebben daar goede hoop op. Want de gesprekken die we met alle verenigingen voeren, leiden niet tot onderlinge strijd, maar juist tot begrip en direct al meer samenwerking. Neem de voetbal en de volleybal: de volleybal mocht door corona niet meer in de gymzaal sporten. De voetbal bood ze een veld aan, zodat ze buiten konden spelen. Elkaar voorthelpen, daar gaat het om, en los daarvan, als je het goed voorrekent, kun je ook laten zien dat een gezamenlijke accommodatie en een gezamenlijke baropbrengst meer kan opleveren dan als je alles voor jezelf houdt.”

Dorpsraad
‘Soasel op volle kracht’ leidt er zelfs toe dat de Dorpsraad weer nieuw leven is ingeblazen. “De dorpsraad is onderdeel van het politieke systeem van de gemeente. We hebben een gemeentelijk project ‘Mijn Dinkelland 2030’ waarbinnen ieder dorp zijn eigen toekomst kan uitstippelen. Ieder dorp heeft dorpsraden die met ambtelijke ondersteuning het dorp vertegenwoordigen. Onze raad had moeite opvolging te vinden. Ze wilden wel plaats maken, maar voor wie dan? ‘Soasel op volle kracht’ en de dorpsraad hebben de koppen bij elkaar gestoken en dat resulteerde in een bijna helemaal nieuwe dorpsraad, die een mooie dwarsdoorsnede is van het hele dorp.”