Vraag
Jos Blokhuis 5 jaar geleden

Welke subsidies zijn er om vanuit een burgerinitiatief een stichting op te richten en met het bestuur en de vrienden van die stichting voorbeeldprojecten te bezoeken?

Wij zijn de Stichting HO2Hengelo in oprichting: om samen groener en socialer te wonen in Twentse binnensteden, te beginnen in het versteende centrum van Hengelo. In de binnenstad liggen veel braakliggende kavels en percelen met leegstaande fabriekspanden die hoognodig toe zijn aan een herbestemming: samen wonen in verticale woonbossen. Vergroenen tegen het vergrijzen en de vergrijzing, om de binnenstad leefbaarder en dynamischer te maken.

De Stichting HO2Hengelo (i.o.) ontwikkelt momenteel een plan om in 2022 een woonvorm in/bij de binnenstad van Hengelo te realiseren met een zestal pijlers: modern noaberschap, energie-neutraal, verantwoord watermanagement, vergroening van de leefomgeving, vernieuwende modulaire houtbouw en eerlijke financiering om zo een substantiële bijdrage te leveren aan een socialere samenleving, een rijker (leef-)klimaat, een beter (leef-)milieu, stimulering van de circulaire economie en vergroening van de vergrijsde binnenstad van Hengelo.

In eerste instantie worden de mogelijkheden, de haalbaarheid én de betaalbaarheid van elke pijler integraal onderzocht. De onderzoeksresultaten, de bevindingen/conclusies en de uiteindelijke keuzes leiden tot een Programma van Eisen, een Plan van Aanpak en een Conceptplan, die bij diverse partijen – besturen en bedrijven – worden uitgezet voor concrete uitwerking en/of ter goedkeuring

Het bestuur van de Stichting HO2Hengelo - eventueel aangevuld met een externe procesregisseur  en externe deskundigen-  heeft een voortrekkersrol en vormt de Groene Draad in het ontwikkelproces. Het bestuur integreert  innovatieve ontwikkelingen en koppelt deze terug naar de achterban. Zij vertegenwoordigt in eerste instantie de wensen en de ideeën van de “Vrienden van de Stichting HO2Hengelo”, waarvan iedereen lid kan worden. Als potentiële huurders/kopers betalen “Vrienden” in de nabije toekomst een maandelijkse bijdrage. Het moment van eerste betaling geldt bij de latere toewijzing van de te realiseren woningen als vertrekpunt. Ook donateurs kunnen “Vriend” worden van de Stichting HO2Hengelo zonder daarbij potentiële koper/huurder te zijn. Elk kwartaal koppelt het bestuur de stand van zaken terug naar de “Vrienden” en wordt om feedback gevraagd.

Voorlopig bevinden we ons nog in de oriënteringsfase en willen geen nieuwe wielen uitvinden maar bestaande wielen samen laten bewegen waardoor een nieuwwoonconcept ontstaat: modulair bouwen met CLT-hout, zowel de wooneenheden als de gemeenschappelijke ruimtes, en met verticale bossen en horizontale daktuinen als groene schil er omheen.

1 antwoord
Profielfoto van Aletta Makken Aletta Makken
4 jaar geleden

De kosten van oprichting zou je kunnen inbrengen in een project maar je kunt het oprichten van een stichting ook als losstaand project zien.