Vraag
Babke Roeterdink 6 jaar geleden

Op zoek naar inspiratie voor het tegengaan van krimp in de Achterhoek

Wat als we stellen dat krimp mede veroorzaakt wordt door het gebrek aan geschikte woningen in de Achterhoek?

Zouden we jongeren kunnen behouden door (met hen) geschikte woningen te creëren? En wat zijn dan manieren waarop er geschikte woningen gecreëerd kunnen worden?

Een voorbeeld kan de CPO methode (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zijn, maar ongetwijfeld zijn er nog veel meer manieren om dit te bewerkstelligen.

 

Gezamenlijk met LEADER Achterhoek willen we antwoord krijgen op deze vragen door een jongerenuitwisseling te organiseren. De (woningzoekende) jongeren uit de Achterhoek meenemen naar goede voorbeelden van woonoplossingen in plattelandsgebieden in andere, Europese, landen.

 

Heeft u goede voorbeelden in het buitenland (of in Nederland) die inspirerend zijn voor dit project?

 

Neem dan contact op via 06-13488967 of babke.roeterdink@pjgelderland.nl

 

Alvast hartelijk dank voor het meedenken!

 

 

Met vriendelijke groet,

Babke Roeterdink

Plattelands Jongeren Gelderland

2 antwoorden
Profielfoto van Harry Roetert Harry Roetert
6 jaar geleden

Voorbeeld in Duitsland: jongeren die woonruimte krijgen bij ouderen met een (lichte) zorgvraag. In ruil voor hand-en-span diensten wordt een korting op de huur gegeven. 
Kan eventueel ook als officieel werk afgesproken worden ('mini-jobs' in het Duits). 

Genoemde website bemiddelt tussen vragers en aanbieders van dergelijke woonruimte. 

Profielfoto van Harry Roetert Harry Roetert
6 jaar geleden

Project, vergelijkbaar met Duitsland, in Bern (Zwitserland): "Wohnen durch Hilfe".  
Gericht op studenten, die ouderen willen helpen. Werkt met gesloten beurzen; richtlijn: per m2 woonruimte 1 uur hulp in de maand.