Sport, bewegen & gezondheid

VolgendOntvolgen

Redactie

Hier vind je een overzicht van openingen en lanceringen van initiatieven waarbij burgers de kartrekkers zijn. Ook vind je in de agenda bijeenkomsten die interessant zijn voor burgerinitiatieven en -projecten in Overijssel.

14 april t/m: 16-06-2022

Doe mee met dialoog over de toekomst van Twente

MET ZES BIJEENKOMSTEN ONDER DE NOEMER PANORAMA TWENTE 2050 WORDT DIT VOORJAAR...

NieuwsVraag & AntwoordTools