Heidi Mensink

Organisatie: Stimuland
Functie: Projectmanager maatschappelijk vastgoed
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Gebouwenbeheer, Financieel management, Ervaringsdeskundigheid
Specialisme(n): Maatschappelijk vastgoed, Relatie overheid bewoners, Recreatie/toerisme, Cultuur
Kennis over: Communicatie, Maatschappelijk vastgoed
Lid sinds: 27-03-2018
NieuwsDownloadsVraag & Antwoord