Nieuwsbericht

De stem van de Senior

3 februari 2021 | 1 minuut lezen

Als projectleider ga ik samen onze lokale afdelingen KBO en PCOB in Overijssel, en zij vertegenwoordigen heel veel senioren, aan de slag met het project Wonen en Zorg dat we in Overijssel uit gaan voeren gedurende de eerste helft van 2021.  

Wil je met ons meedenken? Dat hebben we graag!!

 

Het proces in een notendop:

Sinds jaren is het probleem van de vergrijzing duidelijk. De zorg vanuit het huidige systeem komt met het groeien naar de piek van de vergrijzing over zo’n 20 jaar zwaar in de knel. Na jaren van onderzoeken en analyseren van het probleem moet er nu actie komen.

In navolging van een project in het Land van Cuijk (initiatief KBO Brabant) zijn wij (KBO Overijssel i.s.m. PCOB) in Overijssel gestart met het project Regioverkenning Wonen en Zorg. Gedurende 6 maanden gaan we aan de slag met het bewustwordingsproces bij senioren (jong en oud) voor wat betreft Wonen en Zorg.

Wij geven senioren een stem bij het invullen van de woon-zorgvisies die gemeenten eind 2021 moeten hebben. Niet alleen senioren zelf maar ook andere ouderenorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, wooncorporaties, e.a. zullen intensief betrokken worden bij dit proces.

Kern daarbij is dat de betrokkenheid van senioren in een bottom-up proces in gang wordt gezet.

Een tweede spoor welke we volgen is die van de ‘voorzorgcirkel’, een concept dat zich kenmerkt door zelfredzaamheid met de nadruk op samenredzaamheid. De uitdaging is om een oud principe, het ons wel bekende ‘noaberschap’ te herintroduceren op een manier die past in onze tijd.

Daar speelt mee dat het geen kwestie is van graag willen, maar van noodzaak. Als we zorg en wonen niet anders gaan organiseren, gaan we af op een systeeminfarct. We hebben de mensen en de middelen gewoonweg niet om het probleem van de vergrijzing binnen bestaande systemen op te lossen.

Een derde spoor waar we gebruik van maken is het onderzoeken van mogelijkheden en aanhaken bij initiatieven op gebied van woonvormen. De meeste ouderen willen zelfstandig thuis wonen of worden daartoe verplicht door de nieuwe wetgeving ‘Scheiden wonen en zorg’. Om langer zelfstandig thuis te kunnen (blijven) wonen moet de woning wel geschikt zijn. Ook hier telt de stem van de senior “hoe wil ik wonen en wat heb ik nodig”.

#destemvandesenior #KBO-Overijssel #PCOB-Overijssel #Min.VWS

NieuwsThema's