Document

Rapportage Verenigingsmonitor Overijssel 2016 - factsheet verenigingsmonitor

6 november 2019 | 1 minuut lezen

Tweejaarlijks wordt in Overijssel de Verenigingsmonitor uitgevoerd. Deze monitor brengt op een groot aantal thema’s de stand van zaken rond het functioneren van sportverenigingen in beeld. De vragenlijst is gebaseerd op de landelijke Verenigingsmonitor van het Mulier Instituut. Sportservice Overijssel heeft in samenwerking met het Mulier Instituut in 2013 ook de Vitaliteitsindex toegevoegd. Deze index geeft inzicht in de mate van vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging.

1 document toegevoegd
Thema's