Profielfoto van Raimon Stoeten

Raimon Stoeten

Uitlijning profielfoto

Functie: Initiatiefnemer en karttrekker.
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Juridische zaken, Gebouwenbeheer, Financiƫle administratie, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Deskundigheidsbevordering, Financieel management, Vrijwilligersbeleid, Ervaringsdeskundigheid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Specialisme(n): Sport en bewegen, Mantelzorg, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Mensen met beperking, Senioren, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Vervoer, Armoede, Platteland, Natuur en milieu, Onderwijs, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Openbare ruimte , Cultuur, Overig/anders
Kennis over: ervaringsdeskundigheid, depressie burn-out, GGZ, eenzaamheid, armoede schulden, handicap, diversiteit, sociale initiatieven, Inclusieve samenleving, Juridisch, Vrijwilligers, Bewonersparticipatie
Lid sinds: 30-08-2022

Over Raimon

Ik ben een persoon dat zich ook uit persoonlijke motivatie en idealisme inzet voor de maatschappij om iedereen te mogen laten zijn zoals ze willen, dat ze mee mogen doen aan de maatschappij en nergens voor uitgesloten worden. Een socialer en passender beleid binnen het sociaal domein waar maatwerk en het gebruik van ervaringsdeskundigen en deskundigheid in verwerk wordt, waardoor praktijk en theoretische ervaring en kennis met elkaar hand in hand gaan. Zo ben ik ook bezig met een eigen nieuw initiatief die zich op al deze vlakken wil gaan inzetten voor anderen.

Bijdragen van Raimon